Hava Temizleme Sistemleri

Hycanx Kanal Tipi Hava Temizleme Sistemleri l HEPA Filtreli + UVC (Ultraviyole- Opsiyonel)

Merkezi klima sistemlerine entegre edilebilen Hycanx Hepa Kanal Tipi Hava Temizleme Üniteleri, özel olarak tasarlanmış 2-katmanlı filtreleme ve opsiyonel olarak eklenebilen UV dezenfeksiyon sistemi ile tüm kapalı ortamlarda havanın içinde sağlığa zararlı olabilecek virüs, bakteri, mantar/küf ve diğer zararlı partiküllerin etkisiz hale getirilmesi için güvenli ve etkin çözümler sunmaktadır. Covid-19 pandemi dönemi ile hava temizleme teknolojilerinin etkinliği oldukça önem kazanmıştır. Havadaki zararlı partiküllerin tutulmasında en güçlü sistem olan Hepa filtre ve opsiyonel olarak eklenebilen virüslerin öldürülmesinde en etkin yöntemlerden olan UV ışın teknolojisi kombinasyonu, Hycanx Hepa + UVC (opsiyonel) Kanal Tipi Hava Temizleme Ünitelerini diğer cihazlardan ayrıştıran en önemli etkenlerdir. Özellikle iş merkezleri, eğitim kurumları, fabrikalar, AVM’ler, hastaneler, kapalı spor salonları, kamu kuruluşları, havaalanları gibi hali hazırda mevcut iklimlendirme (HVAC- Merkezi Klima) sistemlerinin bulunduğu büyük hacimli uygulamalarda, mevcut sistemin emiş kanallarına kolayca monte edilerek, hızlı ve düşük maliyetli bir çözüm sağlamaktadır.

Hycanx Hepa Kanal Tipi Hava Temizleme Üniteleri kullanılacak ortamın hava kirliliği seviyesine ve kullanım alanı büyüklüğüne göre farklı hava temizleme kapasiteleri ile 3 farklı model olarak üretilmektedir.

Kanal tipi hava temizleme sistemleri

Kanal tipi hava temizleme sistemleri- birincil G4 filtre

Birincil G4 Filtre

Kaba toz ve partikülleri tutan ön filtreleme sağlar. Ortalama gravimetrik verim %70 ve toz tutma kapasitesi 300g/m³ dir.

Hava temizleme sistemleri- Hepa Filtre Grade H13

Hepa Filtre Grade H13

H13 sınıfı gelişmiş hava filtreleme HEPA teknolojisi, PM0.3 kadar filtreleme seviyesi, iç mekanda bulunan ince parçacık halindeki virüs ve bakterinin %99’a yakın bir oranda filtrelenmesini sağlar.

Fotokatalitik Filtre (Opsiyonel)

Opsiyonel olarak eklenebilen UVC ışını, filtre üzerinde bulunan fotokatalitik materyali (dioxygenation oxide) harekete geçirerek hızlı bir şekilde mikrop öldürücü iyon gruplarının oluşmasına sebep olur. Oluşan bu iyon partikülleri ve oksidizasyon zararlı gazların ve kötü kokuların giderilmesini sağlar. Ayrıca söz konusu bu kimyasal reaksiyon virüslerin ve bakterilerin de etkisiz hale getirilmesine katkı sağlar.

Opsiyonel UV-C Lamba ile Maksimum Virüs Dezenfeksiyonu

Opsiyonel ultraviyole (UV-C) saflaştırma, bakteri, virüs ve mantar sporları gibi biyolojik kirleticilerin havasını temizlemek için çok etkili bir yöntemdir. Opsiyonel olarak eklenebilen UV antiseptik lambalar, içinden geçen havayı temizlemek için havalandırma kanallarına takılabilir. UV hava temizleme, 2 katmanlı filtreleme sistemindeki diğer 2 filtreleme sistemi ile birlikte entegre çalışarak en yüksek verimde ve güvenilirlikte virüs dezenfeksiyonu sağlar.

UV-C Lambaların Çalışma Prensibi

UV-C radyasyonunun DNA üzerinde fotolitik bir etkisi vardır; bakteri, küf, maya ve virüs gibi mikroorganizmalar çoğalamaz. (figür 1) Dezenfeksiyon etkisi, 320 nm’nin altındaki dalga uzunlukları ve 260 nm’de maksimum seviyede elde edilir. Kullanılan antiseptik lambalar maksimum etkinliğin yaklaşık % 85’i olan 254 nm’de ışık yayar ve ozon içermez.

Ozon İçermeyen Lambalar

Spektrumdaki ana çizgiler 254 nm ve 185 nm’dir. 240 nm’den az dalga boyuna sahip ultraviyole ışık ozon üretir. 240 nm’nin altındaki yüksek enerjili radyasyon kuvarsdan geçebilir. Ozon gerekli değilse özel cam veya uygun kuvars türleri kullanılır. Mikro organizmaları öldüren radyasyon için şeffaftırlar ancak ozon üreten radyasyonun geçmesine izin vermezler. (figür 2)

Kapalı alanlardaki iklimlendirme iç ünitelerini sağlık açısından güvenli bir şekilde kullanabilmek için Hepa+ UVC Kanal Tipi Hava Temizleme Sistemleri merkezi klima sistemlerine entegre edilebilir mi?

Klasik Soğutma Sistemlerinde Hepa Filtre Entegrasyonunda Dikkat Edilmesi Gereken Teknik ve İdari Konular

  • Kanallı FCU, VRF ve Isı Pompası iç üniteleri Hepa filtre’nin yaratacağı basınç kaybını karşılayacak güçte değildir.
  • Hepa Filtre uygulamasında daha geniş kesitlere ihtiyaç duyulur. Cihazların içine yerleştirilmesi mümkün değildir. Ayrı bir ünite gerekir.
  • Hepa Filtrenin basıncını yenmek için ayrı bir fanın sisteme seri olarak bağlanması gerekir.
  • Seri bağlı fan ile iç ünite fanının birbiri ile etkileşimi için basınç kontrolü yapmak gerekir.
  • İç ünite ve Hepa Filtre Ünitesinin birbiri ile akuple ve sorunsuz çalışması için gerekli otomatik kontrol senaryosu tesis edilmelidir.
  • Küçük bir kanal adaptasyonu gerekecektir.
  • Kurulan sistemin filtre kirliliğinin görsel olarak takibi önemlidir.
  • Kullanıcıların sisteme güveni sağlanmalıdır.
  • Hepa + UVC (Opsiyonel) Kanal Tipi Hava Temizleme Sistemlerinin gerekli filtrasyonu doğru şekilde yaptığı, bağımsız akredite kurumlar tarafından düzenli aralıklarla denetlenmelidir.
  • Birçok iç üniteye bu sistem uygulanırsa, çok iyi bir koordinasyona ve yetkin ekiplere ihtiyaç duyulacaktır.